پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی

پاورپوینت-آناتومی-دستگاه-عضلانی

پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 6494 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع آناتومی دستگاه عضلانی،
در قالب pptx و در 128 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف بافت ماهیچه ای
وظايف عضلات
رده بندی انواع ماهیچه ها
عضله قلبی
عضلات سر و صورت
عضلات قسمت کمربند شانه ای
عضله ذوزنقه(TRAPEZIUS)
عضله متوازی الاضلاع(RHOMBOIDS)
عضله گوشه ای(levator scapulae)
عضله دندانه اي بزرگ(دندانه ای قدامی) (serratus anterior)
عضله سينه ای کوچک(pectoralis minor)
عضله تحت ترقوه ای(subclavius)
عضلات حرکت دهنده بازو
عضله دلتوئید(deltoid)
عضله غرابي بازويي (coracobrachialis)
عضله سینه ای بزرگ ((pectoralis major
عضله پشتی بزرگ(latissimus dorsi)
عضله گرد بزرگ(teres major)
عضله فوق خاري(superaspinatus)
عضله تحت خاری- گردکوچک(infraspinatus-teres minor)
عضله های فوق خاری تحت خاری گردکوچک
عضله تحت کتفی(subscapularis)
عضلات چرخاننده سردستی(ROTATOR CUFF)
عضله دوسربازویی(BICEPS)
عضله سه سر بازویی(TRICEPS)
عضلات آرنج وساعد
عضله بازويی قدامی(brachialis)
بازویی زند اعلایی(brachioradialis)
عضله درون گرداننده مدور((pronator teres
عضله مربع درون گرداننده(pronator quadratus)
عضله برون گرداننده کوتاه(supinator)
عضله سه گوش آرنجی(anconeus)
عضلات مچ و انگشتان
كف دستي طويل(palmaris longus)
زند اعلايي قدامي(flexor carpi radialis)
زند اسفلي قدامي((flexor carpi ulnaris
زند اعلايي قدامي و زند اسفلي قدامي
تا كننده سطحي انگشتان دست(flexor digitorum superficialis)
عضله زند اسفلي خلفی(extensor carpi ulnaris)
زند اعلايي خلفي دراز(extensor carpi longus)
زند اعلايي خلفي كوتاه(extensor carpi radialis bervis)
باز كننده انگشتان دست (extensor digitorum
بازكننده دراز شست دست (extensor pollicis longus)
بازكننده كوتاه شست دست(extensor pollicis berevis)
دور كننده دراز شست دست (abductor pollicis longus)
تا كننده دراز شست دست (flexor pollicis longus)
باز كننده انگشت سبابه (extensor indicis)
نزدیک کننده شست دست (adducto pollicis)
عضلات بين استخواني پشت دستي (dorsal interossei)
عضلات بین استخوانی کف دستی
عضلات دودي دست (تا كننده انگشتان) (lumbricals)
عضلات انگشت کوچک وشست
عضلات گردن و ستون مهره ها
پلاتيسما (platysma)
عضله جناغی چنبری- دوسر (sternocleidomastoid)
عضلات مهره ای (splenius)
عضلات نردبانی (scaleni)
عضلات زير پشت سری((suboccpitals
گروه راست کننده ستون مهره (erector spinae)
عضلات چند سر (Multifidus)
مربع کمری (quadratus lumborum)
عضله راست بزرگ شکمی (rectus abdominis)
عضله مایل خارجی (external oblique)
مایل داخلی (internal oblique)
عرضی شکمی (Transverse abdominis)
دیافراگم
عضلات ران و کمربند لگنی (Hip and Pelvic Girdle)
سوئز کوچک (psoas minor)
سوئز بزرگ (psoas major)
عضله خاصره ای (ILiACUS)
عضله سوئز و خاصره ای
نوارایلیوتبیال
عضله شانه ای (pectineus)
عضله خیاطه (satorius)
عضله راست رانی(rectus femoris)
عضله کشنده پهن نیام (tensor fasciae latae)
عضله سرینی بزرگ (gluteus maximus)
سرینی میانی (gluteus medius)
سرینی  کوچک (gluteus minimus)
عضله نزدیک کننده بزرگ (adductor magnus)
عضله نزدیک کننده طویل (adductor longus)
عضله نزدیک کننده کوتاه (addactor brevis)
عضله راست داخلی (gracilis)
عضله نیمه وتری (semitendinosus)
عضله نیمه غشایی (semimembranons)
دوسررانی(biceps femoris)
چرخش دهنده های خارجی (outward rotators)
عضلات عمل کننده روی زانو
عضلات رانی (the vasti)
سر های ثابت عضلات رانی
عضله رکبی (popliteus)
عضله دوقلو (gastrocnemius)
عضله کف پایی (plantaris)
مچ پا (the ankle and foot)
ساقی قدامی (tibialis anterior)
عضله بازکننده طویل انگشتان پا (extensor digitorum longus)
بازکننده دراز شست پا (extensor hallucis longus)
نازک نی طرفی (peroneus tertius)
نازک نی بلند (peroneus longus)
نازک نی کوتاه (peroneus brevis)
نعلی (soleus)
تاکننده انگشتان پا (flexor digitorum longus)
تاکننده دراز شست پا (flexor hallucis longus)
ساقی خلفی (tibialis posterior)
تا کننده کوتاه انگشتان (flexor digitorum brevis)
دور کننده شست پا (abductor hallucis)
دورکننده انگشت کوچک پا (abductor digiti minimi)
تا کننده کوتاه انگشتان- دورکننده شست پا- دورکننده انگشت کوچک پا
مربع کف پایی (quadratus plantae)
دودی پا (Lumbricales)
تا کننده کوتاه شست پا (flexor hallucis brevis)
نزدیک کننده شست پا (adductor hallucis)
تا کننده کوتاه انگشت کوچک پا (flexor digiti minimi brevis)
بین استخوانی کف پایی (plantar interossei)
بین استخوانی روی پایی (dorsal introssei)
بازکننده کوتاه انگشتان پا (extensor digitorum brevis)
منابع


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” آناتومی دستگاه عضلانی” می باشد که در حجم 128 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی  مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

خرید فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

خرید پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

خرید پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دریافت مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

خرید فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

خرید مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از download

دانلود مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

خرید پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دریافت فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دریافت فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

خرید فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از www

دانلود مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دریافت فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

خرید فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دریافت فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دریافت فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

خرید تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود پروژه پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دریافت مقاله پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود فایل پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

دریافت فایل word پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free

خرید تحقیق پاورپوینت آناتومی دستگاه عضلانی از free


مطالب تصادفی